Changeset 03d4e0d in osmose-frontend


Ignore:
Timestamp:
Dec 6, 2014 4:14:50 PM (5 years ago)
Author:
Jocelyn Jaubert <jocelyn.jaubert@…>
Children:
1cb8d6f
Parents:
7af57c5
Message:

Update translations

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • po/cs.po

  rcd800a6 r03d4e0d  
  55# Translators: 
  66# Michal Pustějovský <Michal.Pustejovsky@seznam.cz>, 2014 
   7# Petr Schönmann <pschonmann@gmail.com>, 2014 
  78# TK, 2014 
  89msgid "" 
   
  1112"Report-Msgid-Bugs-To: \n" 
  1213"POT-Creation-Date: 2014-03-18 22:25+0100\n" 
  13 "PO-Revision-Date: 2014-12-04 20:13+0000\n" 
  14 "Last-Translator: Michal Pustějovský <Michal.Pustejovsky@seznam.cz>\n" 
   14"PO-Revision-Date: 2014-12-05 10:26+0000\n" 
   15"Last-Translator: TK\n" 
  1516"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/osmose/language/cs/)\n" 
  1617"MIME-Version: 1.0\n" 
   
  4344#: ../errors.py:122 tmp.tpl:59 
  4445msgid "False positives" 
  45 msgstr "Překlad" 
   46msgstr "" 
  4647 
  4748#: ../errors.py:125 
   
  184185"website, and osmose-backend for issues on the reported errors, or for " 
  185186"suggestion for new analyses." 
  186 msgstr "" 
   187msgstr "Chyby mohou být hlášeny na  <a href='http://trac.openstreetmap.fr'>trac</a>. Komponenta je osmose-frontend pro problémy s webovou stránkou a osmose-backend pro problémy s nahlášenými chybami nebo pro návrhy pro nové analýzy." 
  187188 
  188189#: tmp.tpl:26 
  189190msgid "Providing patches" 
  190 msgstr "" 
   191msgstr "Poskytnutí patchů" 
  191192 
  192193#: tmp.tpl:27 
   
  194195"Patches can be provided via merge requests on gitorious or github. This is " 
  195196"the prefered way to handle patches." 
  196 msgstr "" 
   197msgstr "Patche mohou být poskytnuty přes žádosti o slučování na gitorious nebo githubu. To je preferovaný způsob zpracování patchů." 
  197198 
  198199#: tmp.tpl:28 
   
  208209#: tmp.tpl:31 
  209210msgid "Contacting maintainers" 
  210 msgstr "" 
   211msgstr "Kontaktovat správce" 
  211212 
  212213#: tmp.tpl:32 
   
  235236#: tmp.tpl:38 
  236237msgid "last generation" 
  237 msgstr "" 
   238msgstr "naposledy vygenerováno" 
  238239 
  239240#: tmp.tpl:39 tmp.tpl:40 
   
  243244#: tmp.tpl:41 
  244245msgid "Update" 
  245 msgstr "" 
   246msgstr "Aktuzalizace" 
  246247 
  247248#: tmp.tpl:43 
   
  275276#: tmp.tpl:50 
  276277msgid "copyright" 
  277 msgstr "" 
   278msgstr "copyright" 
  278279 
  279280#: tmp.tpl:51 tmp.tpl:89 
  280281#, python-format 
  281282msgid "Information on error %d" 
  282 msgstr "" 
   283msgstr "Informace k chybě %d" 
  283284 
  284285#: tmp.tpl:52 tmp.tpl:90 
   
  326327#: tmp.tpl:67 tmp.tpl:80 
  327328msgid "item" 
  328 msgstr "" 
   329msgstr "prvek" 
  329330 
  330331#: tmp.tpl:68 
   
  360361#: tmp.tpl:81 
  361362msgid "information on error" 
  362 msgstr "" 
   363msgstr "Informace k chybě" 
  363364 
  364365#: tmp.tpl:82 
  365366msgid "position (abbreviation)" 
  366 msgstr "" 
   367msgstr "pozice (zkratka)" 
  367368 
  368369#: tmp.tpl:83 
  369370msgid "elements (abbreviation)" 
  370 msgstr "" 
   371msgstr "prvky (zkratka)" 
  371372 
  372373#: tmp.tpl:84 
   
  389390#: tmp.tpl:93 
  390391msgid "OpenStreetMap Oversight Search Engine" 
  391 msgstr "" 
   392msgstr "OpenStreetMap Oversight Search Engine" 
  392393 
  393394#: tmp.tpl:94 
   
  401402#: tmp.tpl:96 
  402403msgid "Information on error database" 
  403 msgstr "" 
   404msgstr "Informace k databázi chyb" 
  404405 
  405406#: tmp.tpl:97 
   
  409410#: tmp.tpl:98 
  410411msgid "Last analysis updates" 
  411 msgstr "" 
   412msgstr "Poslední  aktualizace analýz" 
  412413 
  413414#: tmp.tpl:99 
   
  433434#: tmp.tpl:105 
  434435msgid "1 only" 
  435 msgstr "jen 1" 
   436msgstr "Závažnost 1" 
  436437 
  437438#: tmp.tpl:106 
  438439msgid "1+2 only" 
  439 msgstr "jen 1+2" 
   440msgstr "Závažnost 1+2" 
  440441 
  441442#: tmp.tpl:107 
  442443msgid "all severity" 
  443 msgstr "" 
   444msgstr "všechny úrovně závažnosti" 
  444445 
  445446#: tmp.tpl:108 
  446447msgid "2 only" 
  447 msgstr "jen 2" 
   448msgstr "Závažnost 2" 
  448449 
  449450#: tmp.tpl:109 
  450451msgid "3 only" 
  451 msgstr "jen 3" 
   452msgstr "Závažnost 3" 
  452453 
  453454#: tmp.tpl:110 
   
  481482#: tmp.tpl:117 
  482483msgid "invert" 
  483 msgstr "" 
   484msgstr "obrátit" 
  484485 
  485486#: tmp.tpl:120 
   
  539540#: tmp.tpl:139 
  540541msgid "Error reported on: " 
  541 msgstr "" 
   542msgstr "Chyba hlášena pro:" 
  542543 
  543544#: tmp.tpl:140 
   
  592593#: tmp.tpl:158 
  593594msgid "Bug tracking system" 
  594 msgstr "" 
   595msgstr "Systém pro hlášení chyb" 
  595596 
  596597#: tmp.tpl:159 
   
  598599"<a href='http://trac.openstreetmap.fr'>Trac</a> can be used to report any " 
  599600"issue with translations, or erroneous analyses." 
  600 msgstr "" 
   601msgstr "K nahlášení chyb spojených s překladem nebo chybných analýz použijte <a href='http://trac.openstreetmap.fr'>Trac</a> ." 
  601602 
  602603#: tmp.tpl:30 
   
  606607"Aquitaine, France; part of the OpenAquiMap project leading by <em>Les Petits" 
  607608" Débrouillards d'Aquitaine</em>." 
  608 msgstr "" 
   609msgstr "Přidání nových funkcí <em>Osmose Editoru</em>, počáteční podpora mobilních zařízení a vylepšení dokumentace bylo financováno regionem Aquitaine, Francie; částí projektu OpenAquiMap vedeném <em>Les Petits Débrouillards d'Aquitaine</em>." 
  609610 
  610611#: ../tools/database/categ_menu.txt:1 
   
  614615#: ../tools/database/categ_menu.txt:2 
  615616msgid "Missing tags" 
  616 msgstr "" 
   617msgstr "Chybějící tagy" 
  617618 
  618619#: ../tools/database/categ_menu.txt:3 
  619620msgid "Bad tag" 
  620 msgstr "" 
   621msgstr "Špatný tag" 
  621622 
  622623#: ../tools/database/categ_menu.txt:4 
  623624msgid "Tags to remove" 
  624 msgstr "" 
   625msgstr "Tagy k odebrání" 
  625626 
  626627#: ../tools/database/categ_menu.txt:5 
   
  634635#: ../tools/database/categ_menu.txt:7 
  635636msgid "To map" 
  636 msgstr "" 
   637msgstr "K mapě" 
  637638 
  638639#: ../tools/database/categ_menu.txt:8 
   
  642643#: ../tools/database/item_menu.txt:1 
  643644msgid "overlapping building" 
  644 msgstr "" 
   645msgstr "překrývající se budovy" 
  645646 
  646647#: ../tools/database/item_menu.txt:2 
  647648msgid "duplicated node" 
  648 msgstr "" 
   649msgstr "duplikované uzly" 
  649650 
  650651#: ../tools/database/item_menu.txt:3 
  651652msgid "way one node" 
  652 msgstr "" 
   653msgstr "cesta obsahující pouze jeden uzel" 
  653654 
  654655#: ../tools/database/item_menu.txt:4 
  655656msgid "invalid polygon" 
  656 msgstr "" 
   657msgstr "chybný polygon" 
  657658 
  658659#: ../tools/database/item_menu.txt:5 
  659660msgid "reverse roundabout" 
  660 msgstr "" 
   661msgstr "kruhový objezd v protisměru" 
  661662 
  662663#: ../tools/database/item_menu.txt:6 
  663664msgid "boundary intersect" 
  664 msgstr "" 
   665msgstr "křížení hranice" 
  665666 
  666667#: ../tools/database/item_menu.txt:7 
  667668msgid "objects overlap" 
  668 msgstr "" 
   669msgstr "překrytí objektů" 
  669670 
  670671#: ../tools/database/item_menu.txt:8 
  671672msgid "orphan nodes" 
  672 msgstr "" 
   673msgstr "osamělé uzly" 
  673674 
  674675#: ../tools/database/item_menu.txt:9 
  675676msgid "sudden highway type change" 
  676 msgstr "" 
   677msgstr "náhla změna typu silnice" 
  677678 
  678679#: ../tools/database/item_menu.txt:10 
  679680msgid "unclosed area" 
  680 msgstr "" 
   681msgstr "neuzavřená oblast" 
  681682 
  682683#: ../tools/database/item_menu.txt:11 
   
  694695#: ../tools/database/item_menu.txt:14 
  695696msgid "surface intersection" 
  696 msgstr "" 
   697msgstr "křížení povrchů" 
  697698 
  698699#: ../tools/database/item_menu.txt:15 
  699700msgid "big relation" 
  700 msgstr "" 
   701msgstr "velké relace" 
  701702 
  702703#: ../tools/database/item_menu.txt:16 
  703704msgid "multipolygon" 
  704 msgstr "" 
   705msgstr "multipolygon" 
  705706 
  706707#: ../tools/database/item_menu.txt:17 
  707708msgid "double cycleway" 
  708 msgstr "" 
   709msgstr "dvojitá cyklostezka" 
  709710 
  710711#: ../tools/database/item_menu.txt:18 
   
  714715#: ../tools/database/item_menu.txt:19 
  715716msgid "1-member relation" 
  716 msgstr "" 
   717msgstr "Relace s pouze 1 členem" 
  717718 
  718719#: ../tools/database/item_menu.txt:20 
  719720msgid "not-connected highway/cycleway" 
  720 msgstr "" 
   721msgstr "nenapojená silnice/cyklostezka" 
  721722 
  722723#: ../tools/database/item_menu.txt:21 
  723724msgid "waterway" 
  724 msgstr "" 
   725msgstr "vodní tok" 
  725726 
  726727#: ../tools/database/item_menu.txt:22 
  727728msgid "duplicate geometry" 
  728 msgstr "" 
   729msgstr "duplikovaná geometrie" 
  729730 
  730731#: ../tools/database/item_menu.txt:24 
  731732msgid "junction=roundabout" 
  732 msgstr "" 
   733msgstr "kruhový objezd" 
  733734 
  734735#: ../tools/database/item_menu.txt:25 
  735736msgid "elevation" 
  736 msgstr "" 
   737msgstr "nadmořská výška" 
  737738 
  738739#: ../tools/database/item_menu.txt:26 
  739740msgid "oneway" 
  740 msgstr "" 
   741msgstr "jednosměrka" 
  741742 
  742743#: ../tools/database/item_menu.txt:28 
   
  746747#: ../tools/database/item_menu.txt:29 
  747748msgid "street numbers" 
  748 msgstr "" 
   749msgstr "čísla popisná" 
  749750 
  750751#: ../tools/database/item_menu.txt:30 
  751752msgid "highway" 
  752 msgstr "" 
   753msgstr "silnice" 
  753754 
  754755#: ../tools/database/item_menu.txt:31 
  755756msgid "highway crossing" 
  756 msgstr "" 
   757msgstr "přechod přes silnici" 
  757758 
  758759#: ../tools/database/item_menu.txt:32 ../tools/database/item_menu.txt:126 
  759760msgid "pharmacy" 
  760 msgstr "" 
   761msgstr "lékárna" 
  761762 
  762763#: ../tools/database/item_menu.txt:33 
  763764msgid "highway roundabout" 
  764 msgstr "" 
   765msgstr "kruhový objezd" 
  765766 
  766767#: ../tools/database/item_menu.txt:34 
  767768msgid "bad source tag" 
  768 msgstr "" 
   769msgstr "špatně uvedený zdroj" 
  769770 
  770771#: ../tools/database/item_menu.txt:35 
   
  774775#: ../tools/database/item_menu.txt:36 
  775776msgid "wikipedia" 
  776 msgstr "" 
   777msgstr "wikipedie" 
  777778 
  778779#: ../tools/database/item_menu.txt:37 
   
  790791#: ../tools/database/item_menu.txt:40 
  791792msgid "bad tag key" 
  792 msgstr "" 
   793msgstr "špatný klíč" 
  793794 
  794795#: ../tools/database/item_menu.txt:41 
  795796msgid "similar values" 
  796 msgstr "" 
   797msgstr "podobné hodnoty" 
  797798 
  798799#: ../tools/database/item_menu.txt:42 
  799800msgid "multiple values" 
  800 msgstr "" 
   801msgstr "více hodnot" 
  801802 
  802803#: ../tools/database/item_menu.txt:43 
  803804msgid "swimming pool as natural=water" 
  804 msgstr "" 
   805msgstr "plavecký bazén jako natural=water" 
  805806 
  806807#: ../tools/database/item_menu.txt:45 
  807808msgid "numeric value" 
  808 msgstr "" 
   809msgstr "číselná hodnota" 
  809810 
  810811#: ../tools/database/item_menu.txt:46 
  811812msgid "small farm" 
  812 msgstr "" 
   813msgstr "malá farma" 
  813814 
  814815#: ../tools/database/item_menu.txt:47 
  815816msgid "note" 
  816 msgstr "" 
   817msgstr "poznámka" 
  817818 
  818819#: ../tools/database/item_menu.txt:48 
  819820msgid "tree" 
  820 msgstr "" 
   821msgstr "strom" 
  821822 
  822823#: ../tools/database/item_menu.txt:49 
   
  826827#: ../tools/database/item_menu.txt:50 
  827828msgid "typo in tag" 
  828 msgstr "" 
   829msgstr "překlep v tagu" 
  829830 
  830831#: ../tools/database/item_menu.txt:51 
  831832msgid "incorrect " 
  832 msgstr "" 
   833msgstr "nesprávný" 
  833834 
  834835#: ../tools/database/item_menu.txt:52 
   
  838839#: ../tools/database/item_menu.txt:53 
  839840msgid "relation role" 
  840 msgstr "" 
   841msgstr "role v relaci" 
  841842 
  842843#: ../tools/database/item_menu.txt:54 
  843844msgid "relation type=restriction" 
  844 msgstr "" 
   845msgstr "realce type=restriction" 
  845846 
  846847#: ../tools/database/item_menu.txt:55 
  847848msgid "postcode" 
  848 msgstr "" 
   849msgstr "poštovní směrovací číslo" 
  849850 
  850851#: ../tools/database/item_menu.txt:58 
  851852msgid "disused" 
  852 msgstr "" 
   853msgstr "nepoužívané" 
  853854 
  854855#: ../tools/database/item_menu.txt:59 
   
  862863#: ../tools/database/item_menu.txt:61 
  863864msgid "ref in name" 
  864 msgstr "" 
   865msgstr "referenční číslo v názvu" 
  865866 
  866867#: ../tools/database/item_menu.txt:62 
   
  870871#: ../tools/database/item_menu.txt:63 
  871872msgid "construction" 
  872 msgstr "" 
   873msgstr "výstavba" 
  873874 
  874875#: ../tools/database/item_menu.txt:64 
  875876msgid "duplicate object" 
  876 msgstr "" 
   877msgstr "duplikovaný objekt" 
  877878 
  878879#: ../tools/database/item_menu.txt:65 
   
  882883#: ../tools/database/item_menu.txt:66 
  883884msgid "bad usage" 
  884 msgstr "" 
   885msgstr "špatné použití" 
  885886 
  886887#: ../tools/database/item_menu.txt:67 
   
  890891#: ../tools/database/item_menu.txt:68 
  891892msgid "way type" 
  892 msgstr "" 
   893msgstr "typ cesty" 
  893894 
  894895#: ../tools/database/item_menu.txt:69 
  895896msgid "two names" 
  896 msgstr "" 
   897msgstr "dva názvy" 
  897898 
  898899#: ../tools/database/item_menu.txt:70 
   
  906907#: ../tools/database/item_menu.txt:72 
  907908msgid "open polygon" 
  908 msgstr "" 
   909msgstr "otevřený polygon" 
  909910 
  910911#: ../tools/database/item_menu.txt:73 
  911912msgid "duplicated way" 
  912 msgstr "" 
   913msgstr "duplikovaná cesta" 
  913914 
  914915#: ../tools/database/item_menu.txt:74 
  915916msgid "place without name" 
  916 msgstr "" 
   917msgstr "místo (lokalita) beze jména" 
  917918 
  918919#: ../tools/database/item_menu.txt:75 
   
  922923#: ../tools/database/item_menu.txt:76 
  923924msgid "admin_level" 
  924 msgstr "" 
   925msgstr "admin_level" 
  925926 
  926927#: ../tools/database/item_menu.txt:77 
   
  930931#: ../tools/database/item_menu.txt:78 
  931932msgid "out of boundary" 
  932 msgstr "" 
   933msgstr "mimo hranice" 
  933934 
  934935#: ../tools/database/item_menu.txt:79 
   
  938939#: ../tools/database/item_menu.txt:80 
  939940msgid "building shape" 
  940 msgstr "" 
   941msgstr "tvar budovy" 
  941942 
  942943#: ../tools/database/item_menu.txt:81 
   
  946947#: ../tools/database/item_menu.txt:82 
  947948msgid "admin boundary" 
  948 msgstr "" 
   949msgstr "administrativní hranice" 
  949950 
  950951#: ../tools/database/item_menu.txt:83 
  951952msgid "power lines" 
  952 msgstr "" 
   953msgstr "síť rozvodu elektřiny" 
  953954 
  954955#: ../tools/database/item_menu.txt:84 ../tools/database/item_menu.txt:97 
  955956msgid "post office" 
  956 msgstr "" 
   957msgstr "pošta" 
  957958 
  958959#: ../tools/database/item_menu.txt:85 
  959960msgid "ODbL migration change" 
  960 msgstr "" 
   961msgstr "migrace na licenci ODbL" 
  961962 
  962963#: ../tools/database/item_menu.txt:86 
   
  966967#: ../tools/database/item_menu.txt:87 
  967968msgid "monument" 
  968 msgstr "" 
   969msgstr "monument" 
  969970 
  970971#: ../tools/database/item_menu.txt:88 
  971972msgid "node on ways" 
  972 msgstr "" 
   973msgstr "uzel na cestách" 
  973974 
  974975#: ../tools/database/item_menu.txt:89 ../tools/database/item_menu.txt:103 
  975976msgid "train station" 
  976 msgstr "" 
   977msgstr "vlaková stanice" 
  977978 
  978979#: ../tools/database/item_menu.txt:90 
   
  986987#: ../tools/database/item_menu.txt:92 
  987988msgid "tunnel/bridge" 
  988 msgstr "" 
   989msgstr "tunel/most" 
  989990 
  990991#: ../tools/database/item_menu.txt:95 
  991992msgid "monument, museum" 
  992 msgstr "" 
   993msgstr "monument, muzeum" 
  993994 
  994995#: ../tools/database/item_menu.txt:96 
   
  10021003#: ../tools/database/item_menu.txt:99 
  10031004msgid "school" 
  1004 msgstr "" 
   1005msgstr "škola" 
  10051006 
  10061007#: ../tools/database/item_menu.txt:100 
   
  10101011#: ../tools/database/item_menu.txt:101 
  10111012msgid "public transport" 
  1012 msgstr "" 
   1013msgstr "veřejná doprava" 
  10131014 
  10141015#: ../tools/database/item_menu.txt:102 
   
  10221023#: ../tools/database/item_menu.txt:105 
  10231024msgid "level crossing" 
  1024 msgstr "" 
   1025msgstr "úrovňový přejezd" 
  10251026 
  10261027#: ../tools/database/item_menu.txt:106 
   
  10301031#: ../tools/database/item_menu.txt:107 
  10311032msgid "postal address" 
  1032 msgstr "" 
   1033msgstr "poštovní adresa" 
  10331034 
  10341035#: ../tools/database/item_menu.txt:108 
   
  10381039#: ../tools/database/item_menu.txt:109 
  10391040msgid "public service" 
  1040 msgstr "" 
   1041msgstr "veřejná služba" 
  10411042 
  10421043#: ../tools/database/item_menu.txt:110 
  10431044msgid "recycling" 
  1044 msgstr "" 
   1045msgstr "recyklace" 
  10451046 
  10461047#: ../tools/database/item_menu.txt:111 
   
  10501051#: ../tools/database/item_menu.txt:112 
  10511052msgid "parking" 
  1052 msgstr "" 
   1053msgstr "parkování" 
  10531054 
  10541055#: ../tools/database/item_menu.txt:113 
   
  10581059#: ../tools/database/item_menu.txt:114 
  10591060msgid "accommodation" 
  1060 msgstr "" 
   1061msgstr "ubytování" 
  10611062 
  10621063#: ../tools/database/item_menu.txt:115 
   
  10661067#: ../tools/database/item_menu.txt:116 
  10671068msgid "cycle parking" 
  1068 msgstr "" 
   1069msgstr "parkování pro bicykly" 
  10691070 
  10701071#: ../tools/database/item_menu.txt:117 
   
  10821083#: ../tools/database/item_menu.txt:120 
  10831084msgid "sport" 
  1084 msgstr "" 
   1085msgstr "sport" 
  10851086 
  10861087#: ../tools/database/item_menu.txt:121 
   
  10941095#: tmp.tpl:155 
  10951096msgid "For new language or countries" 
  1096 msgstr "" 
   1097msgstr "Pro nové jazyky nebo státy" 
  10971098 
  10981099#: tmp.tpl:157 
   
  11011102"For new countries, we can be contacted through a direct email to <a " 
  11021103"href='mailto:%s'>%s</a>." 
  1103 msgstr "" 
   1104msgstr "Pokud chcete přidat další stát, kontaktujte nás na emailové adrese <a href='mailto:%s'>%s</a>." 
  11041105 
  11051106#: tmp.tpl:146 
  11061107#, python-format 
  11071108msgid "The <a href='%s'>country coverage is available</a>." 
  1108 msgstr "" 
   1109msgstr "Pokrytí státu <a href='%s'> je k dispozici </a>." 
  11091110 
  11101111#: tmp.tpl:156 
  11111112#, python-format 
  11121113msgid "You can create a new language directly on <a href='%s'>Transifex.</a>" 
  1113 msgstr "" 
   1114msgstr "Nový jazyk můžete vytvořit přímo na stránce <a href='%s'>Transifex.</a>" 
  11141115 
  11151116#: tmp.tpl:150 
  11161117#, python-format 
  11171118msgid "Translation is done on <a href='%s'>Transifex</a>." 
  1118 msgstr "" 
   1119msgstr "Překlad je prováděn na stránce <a href='%s'>Transifex</a>." 
  11191120 
  11201121#: tmp.tpl:87 
  11211122msgid "error n°" 
  1122 msgstr "" 
   1123msgstr "chyba č." 
  11231124 
  11241125#: tmp.tpl:121 
  11251126msgid "Export" 
  1126 msgstr "" 
   1127msgstr "Exportovat" 
  11271128 
  11281129#: tmp.tpl:122 
  11291130msgid "Html list" 
  1130 msgstr "" 
   1131msgstr "HTML" 
  11311132 
  11321133#: ../tools/database/item_menu.txt:23 
  11331134msgid "one-node way" 
  1134 msgstr "" 
   1135msgstr "cesta s jedním uzlem" 
  11351136 
  11361137#: ../tools/database/item_menu.txt:122 
  11371138msgid "toilets" 
  1138 msgstr "" 
   1139msgstr "toalety" 
  11391140 
  11401141#: ../tools/database/item_menu.txt:93 
   
  11441145#: ../tools/database/item_menu.txt:123 
  11451146msgid "police" 
  1146 msgstr "" 
   1147msgstr "policie" 
  11471148 
  11481149#: ../tools/database/item_menu.txt:124 
   
  11601161#: ../tools/database/item_menu.txt:125 
  11611162msgid "gas station" 
  1162 msgstr "" 
   1163msgstr "čerpací stanice" 
  11631164 
  11641165#: tmp.tpl:82 
  11651166msgid "position" 
  1166 msgstr "" 
   1167msgstr "pozice" 
  11671168 
  11681169#: tmp.tpl:131 
  11691170msgid "You must be logged in order to use the tag editor" 
  1170 msgstr "" 
   1171msgstr "K použití editoru klíčů musíte být přihlášení." 
  11711172 
  11721173#: tmp.tpl:132 
  11731174msgid "Save changeset" 
  1174 msgstr "" 
   1175msgstr "Uložit sadu změn" 
  11751176 
  11761177#: tmp.tpl:135 
  11771178msgid "Comment" 
  1178 msgstr "" 
   1179msgstr "Komentář" 
  11791180 
  11801181#: ../tools/database/item_menu.txt:56 
  11811182msgid "area" 
  1182 msgstr "" 
   1183msgstr "oblast" 
  11831184 
  11841185#: ../tools/database/item_menu.txt:57 
  11851186msgid "noexit" 
  1186 msgstr "" 
   1187msgstr "noexit" 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.